Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект Balkan OPET

 

 

  • Пазарна оценка на енергийната ефективност на строителните материали
  • Разработване и разпространение на помощно ръководство за практическо инсталиране на строителни материали и елементи