Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект Buy Smart+

       

 

 

 

 

 

Уебстраница на проекта:  www.buy-smart.info/index.php/cat/726/title

 

         Проектът Купувай умно за един по-добър свят”, наречен „Зелени обществени поръчки (GPP - Green Public Procurement) - има за цел насърчаване, прилагане и по-нататъшно развитие на поръчки на енергийноефективни продукти и се изразява във включването на „зелени” критерии за енергийна ефективност и екологичност в тръжните процедури на обществените поръчки за доставка на стоки и услуги. Той се насърчава и финансира от Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа”.

         Проектът не въвежда нови инструменти, но се обръща към основните пречки в момента, затрудняващи широкото приложение на "зелените" обществени поръчки.

        Обществени поръчки с екологични изисквания са възможни в области като закупуването на енергийноефективни компютри и сгради (строителство), офис обзавеждане, изработено от дървен материал от екологично устойчиво управлявани гори, рециклирана хартия, електромобили, екологичен обществен транспорт, биологични хранителни продукти в столовете, електричество, получавано от възобновяеми енергийни източници, климатични инсталации, съобразени с най-модерните екологични решения. Купувайки разумно, можем да спестим материали и енергия, да намалим отпадъците и замърсяването и да стимулираме устойчиви модели на поведение.

 

Ръководство за автомобили.pdf

 

Ръководство за офис оборудване.pdf

 

Ръководство за домакински уреди.pdf

 

Ръководство за сгради.pdf 

 

Ръководство за осветление.pdf