Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект OPET CPH / DH

Насърчаване на мини и малки комбинирани производства за енергия и отопление.