Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Kонтакти

За контакти:

Енергиен Център София
ул. “Галичица” 37, вх. 2
1164 София
България

 

Тел.: (+359 2) 962 8443
Факс: (+359 2) 962 8447

 

E-mail: sec@sec.bg

Виолета Грозева, управител, vgroseva@sec.bg

Евелина Стойкова, ръководител проекти, estoykova@sec.bg

Иванка Панделиева, ръководител проекти, ivankap@sec.bg

Нели Папазова, ръководител проекти, npapazova@sec.bgИме* 

E-mail* 

Телефон 

Съобщение*