Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Енергийна ефективност в индустрията

 - Приложение на различни ко-генерационни схеми, в т.ч. и малки;

 

 - Хоризонтални енергийни технологии;

 

 - Енергийни оценки, в т.ч. в хранително-вкусовата промишленост и циментовата индустрия;

 

 - Енергийна ефективност на топлофикационни системи.

 

 <  Вижте нашите проекти

 

Други проекти на Енергиен център София:

 

 

-   T@W Устойчиви енергийни технологии в действие

 Цели:

Основната цел на T@W е да улесни навлизането на европейско ноу-хау за устойчиви енергийни технологии (УЕТ) в зараждащите се пазари за търговии с емисии: Схемата на ЕС за търговия с емисии (СЕСТЕ) и пазарът на механизми за чисто развитие (МЧР) в Азия.

 Проект “T@W - Устойчиви енергийни технологии в действие” е подкрепен от Главна дирекция ‘Енергетика и транспорт” на Европейската комисия по Шеста Рамкова Програма - Договор No:TREN/05/FP6EN/S07.55796/020065 65

 

 

 

-   SET @  Work Project

      Устойчиви Енергийни Технологии в действие - тематично насърчаване за действие на енергиийно ефективни и енергоспестяващи технологии в пазарите на въглеродни емисии. (Продължение на T@W)

http://www.setatwork.eu

 

 

 - "Интегрирана програма за енергийно управление (M & T) в България и Румъния" – Проект на програма SAVE с EXERGIA S.A., Гърция – лидер, 2001г.

 

 

 - Енергийна оценка и съветническа програма към секторите от икономиката на България. 20 средни предприятия от различни промишлени отрасли са избрани за осъществяване на програмата. Целта е да се даде подкрепа и съвет за настоящето енергийно състояние и възможни области за подобряване на енергийната ефективност в участващите предприятия. Одиторският екип се състои от квалифицирани Български експерти и резултатите от одита, заедно със съответните предложения, са предадени на управлението на одитираните предприятия, 1995г.;

 

 

 

 - Подобряване изгарянето в котли чрез използване на подходящи компютърни системи в ТЕЦ Марица Изток 2 (Дейност #I199, водена от  OPET LDK Консултанти, Инженери и Плановици), 1994г.;

 

 

 

 - Пауер Електроникс – Честотни Преобразуватели, използвани за помпа в Софийска пречиствателна станция за отпадни води (Дейност # I198, водена от ОPET LDK Консултанти, Инженери и Плановици), 1994г.;

 

 

 

 - Стабилизационна и регулираща система в осветителната мрежа на София (Дейност # B087, водена от ОPЕТ ICAEN), 1994г.

 

 

 

 - Прилагане на целеви контрол в пивоварна Ариана (Дейност # I224, водена от ОPЕТ SYNERGIA) – Компютърна система за целеви контрол, енергийно управление, 1994г.;

 

 

 

 - Честотен преобразувател – контрол на честотата на 45 kW вентилатор за котел в Топлофикация Люлин (Дейност # I221, водена от ОPЕТ InnoTec), 1994г.