Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Енергийна политика и планиране

<  Вижте нашите проекти

 

 

 - Проект IN-BEE

 

 

 - Проект ENNEREG IEE/09/661/SI2.558228

 

 

 - Проект Green Twinning ΙΕΕ/11/9641512.615949

 

 

Други проекти:

 

 

- Проект SeRENADE IEE/05/008/SI2.419475