Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Финансови схеми

Проект Buy Smart+ ( Зелени обществени поръчки)

 

 

Уебстраница на проекта:  www.buy-smart.info/index.php/cat/726/title

 

 

 

 

Проект CITYnvest

 

Иновативни методи за финансиране на проекти за енергийна ефективност

 

 

 Уебстраница на проекта:  www.citynvest.eu