Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Ресурси на фирмата

За да можем да дадем най-доброто при всеки проект и задача, се наложи установяването на малка постоянно действаща координационна група от високо квалифицирани специалисти и привличането на експерти в съответствие със специфичните изисквания на проектите.

 

 

 

Екип

 

 Г-жа Евелина Стойкова, изпълнителен директор, е архитект и водещ експерт в областта на енергийната ефективност в сгради, био-климатичната архитектура и практически дизайн. Г-жа Стойкова работи още върху прилагане на устойчиво строителство и енергийно ефективни строителни материали.

 

Г-жа Виолета Грозева, управител на Енергиен център София, е електро-инженер с богат опит в областта на енергийната политика и управление на енергийните системи. Г-жа Грозева е работила с много международни организации и е участвала и ръководила много енергийни проекти.

 

 

Г-жа Иванка Панделиева, ръководител проекти, е икономист с опит в макро-икономически анализи, анализи на промишлена и енергийна информация, финансиране на проекти и счетоводство, както и координиране и подпомагане изпълнението на проекти и програми.

 

Г-жа Славка Ангелова, счетоводител, с опит в търговското счетоводство, счетоводната законодателна и регулаторна рамка, финансово управление на предприятието.