Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект Green Twinning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПроектътGreen Twinning ("Зелено побратимяване") е инициатива за сътрудничество на общини от Гърция, Полша, Словения, Румъния, България и Испания за подготовка на планове за действие за устойчива енергия и присъединяване към инициативата Споразумение на кметовете. Участници в проекта от България са Енергиен център София и Асоциация на Родопските общини.

 

 

 

Green Twinning.doc

http://green-twinning.eu/