Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект IN-BEE

 

 

 

 

 

 

Основната цел на проекта IN-BEE е да се обърне към темата за енергийна ефективност и да опише и представи доказателства за множеството нематериални ползи от повишаването на енергийната ефективност чрез мулти-дисциплинарен подход , комбинирани методи, бази данни, и техники от най-нови проучвания в правото и икономиката, потребителското поведение, правните рамки и екологията, до инженеринга.

Повече информация можете да намерите на страницата на проекта:
 www.in-bee.com/