Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Предлагани услуги

Енергиен център София предлага своите услуги на широк спектър от клиенти от Европейската Комисия и международни организации до национални, регионални и местни власти и организации.

 

 

 Услуги:

 • Подготовка, разработка, управление и приложение на енергийни проекти и програми;
 • Пазарни проучвания и оценки, в т.ч. потенциал за внедряване на енергийни технологии;
 • Енергийни одити и оценки в сгради и индустрия;
 • Дейности по обучение;
 • Поощрителни и информационни кампании;
 • Организиране на конференции, семинари, бизнес мисии, работни срещи и др.;
 • Изпълнение на демонстрационни проекти;
 • Общински инициативи;
 • Публикации.

 

 База данни:

Центърът поддържа голяма база данни, която подпомага както изпълнението на отделните проекти, така също и предоставянето на информация за състоянието на енергийния сектор в РБългария.

 

 

 Контакти и връзки:

 • В България центърът поддържа активни контакти и връзки с държавни институции, местни и общински власти, университети и учебни заведения, асоциации, неправителствени организации, индустриални предприятия и др.;
 •  В процеса на работа по проекти на Европейската Комисия Енергиен център София е създал и поддържа трайни контакти с организации и фирми от цяла Европа.