Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект PERCH

/

 

Производвство на електроенергия от ВЕИ и ко-генерация за малки предприятия и домакинства

 

с подкрепата на:

 

/

 

 

Проектът се насочва към проблемите на свързването на малките производители на електроенергия от ВЕИ и ко-генерация към мрежата, включително договореностите, тарифите, измерването, стандартите за качество и безопасност, които трябва да се разрешат между собственика, електрическата компания и властите преди малката инсталация да бъде свързана към мрежата.

 

 
Така целта на този проект е двойна: да предостави на бъдещите собственици на такива системи (собственици на индивидуални жилища, ферми или малък бизнес) подходящата информация и подпомагаща рамка за да могат да осъществят потенциални инсталации и също така да предостави на регулаторите, инженерите и други експерти в областта най-новата информация за ситуацията в Европейския съюз и страните кандидатки, като им предостави възможност да обменят опит и да проучат бъдещи стратегии.
 

 

С цел да отговорят на тези проблеми, партньорите по проекта предвиждат редица дейности, включително пълна интернет база данни, ръководства за присъединяване, обучения, събития на Европейско ниво и дейности за разпространение на информацията.

 

 

Моля посетете интернет страницата на проекта