Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект SHERPA

SHERPA -Стратегия за поощряване на възобновяеми енергийни източници в планински хижи и тяхното рационално използване по света

 

 

 

Проект SHERPA се изпълнява в рамките на програма “ALTENER II” на Европейската комисия.

Целта на проекта е изготвянето на ръководство, което подпомага използването на ВЕИ и рационалното използване на енергия в планинските региони. С цел да се намали замърсяването на силно чувствителните планински региони, изготвеното ръководство може да служи като пример за развитие на природосъобразен планински туризъм.

Партньори по проекта са: Transénergie, Франция съвместно с Френския Алпийски клуб CAF, The Institut für Solare Energieversorgungstechnik, Германия, the Otto-von-Guericke-University в Магдебург, Немския Алпийски клуб, Sasso SNC, Италия съвместно с Италианския Алпийски Клуб CAI и Енергиен център София, България.