Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Кои сме ние

Енергиен Център София (SEC) е независима консултантска фирма в областта на енергийните въпроси, създадена през 1997 година като наследник на Софийски енергиен център на Европейската Общност (основан през 1992), която е натрупала значителен опит в областта на изпълнение и прилагане на различни  европейски енергийни проекти в България. Центърът, в течение на значителния изминал период, е участвал в различни програми и дейности като PHARE, THERMIE, SYNERGY, SAVE, ALTENER, FP4, FP5, FP6, FP7, IEE и други.

 

Енергиен Център София работи в сътрудничество с държавни институции, общини, регионални власти, университети, асоциации, неправителствени организации, промишлени предприятия, др.